Európai Unió: befejezik a biztonságos, tiszta és összekapcsolt mobilitás programot

A Juncker-Bizottság megkezdi az európai közlekedési rendszer korszerűsítésére irányuló intézkedéssorozat harmadik, egyben utolsó fázisát.

Az Unió helyzetéről szóló, 2017. szeptemberi beszédében Juncker elnök azt a célt hangoztatta, hogy az EU-nak és iparának világelsővé kell válnia az innováció, a digitalizálás és a dekarbonizáció terén. Az Európa mozgásban csomag korábbi, 2017. májusi és novemberi intézkedései után a Juncker-Bizottság most bemutatja a csomag harmadik és utolsó részét, hogy az említett elképzelés valóra válhasson a mobilitási ágazatban. A cél annak lehetővé tétele, hogy az európai polgárok élvezhessék a biztonságosabb közlekedés, a kevésbé szennyező járművek és a fejlettebb technológiai megoldások előnyeit, miközben támogatják az uniós ipar versenyképességét. A mai kezdeményezések éppen ezért a következőket foglalják magukban: egy, a járművek és az infrastruktúra biztonságával kapcsolatos intézkedéseket tartalmazó, a közúti közlekedésbiztonság jövőjére vonatkozó integrált stratégia; a nehézgépjárművekre vonatkozó legelső CO²-szabványok; egy európai akkumulátorfejlesztésre és -gyártásra vonatkozó stratégiai cselekvési terv; valamint az összekapcsolt és automatizált mobilitásra vonatkozó előretekintő stratégia. Ezzel a harmadik „Európa mozgásban” intézkedésegyüttessel a Bizottság teljessé teszi a mobilitás korszerűsítésére irányuló ambiciózus programját.

Maroš Šefčovič energiaunióért felelős alelnök a következőképpen fogalmazott: „A mobilitás új technológiai határt lépett át. E végső energiauniós intézkedéscsomag segítségével az európai ipar továbbra is az élvonalban maradhat. Nagyléptékű és kulcsfontosságú technológiai megoldások – például a fenntartható akkumulátorok – előállításával, és a megfelelő infrastruktúra kiépítésével a kibocsátások, a forgalmi torlódások és balesetek nullára csökkentésének céljához is közelebb kerülünk.”

Miguel Arias Cañete, az éghajlat- és az energiapolitikáért felelős európai biztos hozzátette: „Minden ágazatnak hozzá kell járulnia a Párizsi Megállapodásban vállalt éghajlatpolitikai kötelezettségek teljesítéséhez. Ezért – most első ízben – javaslatot teszünk olyan uniós szabványokra, amelyek az új nehézgépjárművek tüzelőanyag-hatékonyságának növelésére és kibocsátásainak csökkentésére vonatkoznak. Ezek a szabványok lehetőséget biztosítanak az európai ipar számára az innovatív technológiák terén betöltött vezető szerepének megerősítésére.”

Violeta Bulc, a közlekedéspolitikáért felelős uniós biztos véleménye szerint: „Az elmúlt évben ez a Bizottság olyan kezdeményezések élére állt, amelyek a ma kihívásaira adtak választ és a holnap mobilitását készítették elő. A mostani intézkedések végső, jelentős lökést adnak ahhoz, hogy az európai polgárok valóban élvezhessék a biztonságos, tiszta és intelligens közlekedés előnyeit. Felkérem a tagállamokat és a Parlamentet, hogy tegyék magukévá nagyívű törekvéseinket.”

Elżbieta Bieńkowska, a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős biztos kijelentette: „A közúti balesetek 90 százalékát emberi hiba okozza. Az általunk a mai napon javasolt új kötelező biztonsági elemek csökkenteni fogják a balesetek számát és előkészítik az összekapcsolt és automatizált, vezető nélküli autózás jövőbeli lehetőségét.”

A mai kezdeményezésekkel a Bizottság zökkenőmentes átmenetet kíván biztosítani egy biztonságos, tiszta, összekapcsolt és automatizált közlekedési rendszer felé.Ezen intézkedések révén a Bizottság képes kialakítani egy olyan környezetet is, amely az uniós vállalkozások számára lehetővé teszi a legjobb, legtisztább és legversenyképesebb termékek előállítását.

Biztonságos mobilitás
Bár 2001 óta a halálos kimenetelű közúti balesetek száma több mint felére csökkent, 2017-ben még mindig 25 300 ember vesztette életét az EU útjain, és további 135 ezer súlyos sérülést szenvedett.A Bizottság ezért olyan intézkedéseket foganatosít, amelyek jelentős uniós hozzáadott értéket képviselve hozzájárulnak a biztonságos közúti közlekedés és a védelmet nyújtó Európa megvalósításához. A Bizottság azt javasolja, hogy az új járműmodellek legyenek felszerelve olyan modern biztonsági eszközökkel, mint például a személygépkocsik legújabb vészfékező és sávtartássegítő rendszere vagy a teherautók gyalogos- és kerékpárosfelismerő rendszere (a teljes listát lásd itt). A Bizottság emellett segíti a tagállamokat a veszélyes útszakaszok szisztematikus azonosításában és a célzott beruházások optimálizálásában. E két intézkedéssel 2020–2030 között akár 10 500 emberélet megmenthető és közel 60 ezer súlyos sérülés elkerülhető lenne, ami hozzájárulna a halálos kimenetelű balesetek és a súlyos sérülések számának 2050-ig közel nullára történő leszorítására irányuló hosszú távú uniós célkitűzés („Vision Zero”) teljesüléséhez.

Tiszta Mobilitás
Az alacsony kibocsátású mobilitási rendszer programjának záróakkordjaként a Bizottság előterjeszti a nehézgépjárművekre vonatkozó legelső CO²-kibocsátási szabványokat. 2025-ben az új tehergépkocsikból származó CO²-kibocsátásnak 15 százalékkal alacsonyabbnak kell lennie a 2019-es értékhez képest. A 2030-ra javasolt indikatív kibocsátáscsökkentési célkitűzés 30 százalékos csökkentést jelent a 2019-es szinthez képest. Ezek a célok összhangban vannak az EU Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségeivel, és lehetővé teszik a közlekedési vállalkozások – többnyire kkv-k – számára, hogy az alacsonyabb tüzelőanyag-fogyasztás révén jelentős (öt év alatt 25 ezer eurónyi) megtakarítást érjenek el. A CO²-kibocsátás további csökkentése érdekében a Bizottság elő fogja mozdítani az aerodinamikai szempontból kedvezőbb tehergépjárművek tervezését, és javítani fogja a gumiabroncsok címkézését. Emellett a Bizottság átfogó cselekvési tervet javasol az akkumulátorokra, amely elősegítené egy fenntartható és versenyképes európai „akkumulátor-ökoszisztéma” kialakulását.

Összekapcsolt és automatizált mobilitás
Egyre több vezetéstámogató rendszer segíti a személygépkocsik és más járművek vezetését, és a teljesen automatizált járművek is kézzelfogható közelségben vannak már. A Bizottság által ma javasolt stratégia célja, hogy Európa vezető szerepet töltsön be a világban a teljesen automatizált és összekapcsolt mobilitási rendszerek terén. A stratégia a közutakon közlekedők közötti együttműködés olyan új szintjét szorgalmazza, amely óriási előnyökkel járna a közlekedési rendszer egésze szempontjából. A közlekedés biztonságosabbá, tisztábbá, olcsóbbá és hozzáférhetőbbé fog válni az idősek és a csökkent mozgásképességű személyek számára is. Ezenkívül a teherszállítás terén a Bizottság javasolja az információcsere tisztán digitális környezetbe való helyezését. Ez csökkentené a bürokratikus terheket és akadálytalanabbá tenné a logisztikai műveletekkel kapcsolatos digitális információáramlást.

Related posts

Leave a Comment